17/11/2016

Ongevalsanalyse: objectieve/subjectieve onveiligheid aanpakken

De taak van een gemeente of stad stopt niet bij mobiliteitsplanning en haar uitvoering. Minstens even belangrijk is ongevalsanalyse en ongeval preventie.

ongevalsanalyseSubjectieve en objectieve verkeersonveiligheid zijn een belangrijke oorzaak van een laag aantal fietsers en voetgangers. Wil u dus vooruitgang boeken met duurzame mobiliteit, dan gaat dat samen met het reduceren van subjectieve en objectieve verkeersonveiligheid. Ongevalsanalyse van ongevallen en bijna-ongevallen is een uitstekend instrument om zicht te krijgen op wat werkelijk speelt bij dergelijke onveiligheid in het verkeer.

Ongevalsanalyse is daarom niet alleen van belang met het oog op de ‘nul ongevallen’ doelstelling van de Vlaamse overheid, maar ook om mensen te overtuigen om te kiezen voor alternatief vervoer.

Uitrit4 specialiseert zich in de analyse van ongevallen en bijna-ongevallen.

Via een eigen methodiek, die aanpasbaar is op basis van wat u aan gegevens beschikbaar heeft, analyseren we niet alleen waar welke (bijna)ongevallen voorkomen, maar ook wat de oorzaken ervan zijn en hoe u kostenefficiënt die oorzaken kan wegnemen.

Doorgaans wordt de ongevalsanalyse in drie stappen uitgevoerd:

  • We tonen u met fotomateriaal, statistieken, ongevalsanalyse, … wat nu net het probleem is op vlak van objectieve verkeersonveiligheid
  • We tonen met observatieverslagen en bevragingen wat een onveiligheidsgevoel veroorzaakt in het verkeer, en wat de gevolgen daarvan zijn op de modal shift
  • We adviseren u rond hoe u het probleempunt weg kan werken

Een dergelijke analyse kan gebeuren op macro-schaal, waarbij het gehele grondgebied bekeken wordt, of op kleinere schaal, waarbij locaties met veel bewegingen (bv een schoolomgeving) of met een hoge objectieve/subjectieve onveiligheid onder de loep worden genomen.

Een ideaal moment om dergelijke analyses uit te voeren, is in de aanloop naar de jaarlijkse toetsing van uw mobiliteits- of veiligheidsplan. Zo kan u de resultaten van de analyse gelijk meenemen in een preventieplan binnen beide planningsdocumenten.

Wil u meer zicht hebben op waar welk type (bijna)ongevallen gebeuren, wat subjectieve verkeersonveiligheid veroorzaakt en hoe u knelpuntplaatsen kan aanpakken? Neem dan contact op via 0484/82.32.63 of info@uitrit4.be. Samen werken we aan een veiliger omgeving.