16/11/2016

Diagnostiek woon werk 2017 – heb je hulp nodig?

Diagnostiek woon werk 2017De diagnostiek woon werk 2017 is in het land!

Is uw organisatie een gemeente, ocmw, politiezone, school, EVA, intercommunale, … en werken er meer dan 100 mensen? Dan dient u de diagnostiek woon werk 2017 in te vullen. En dat kan een hele kluif zijn!

Maar geen nood, Uitrit4 staat u bij met raad en daad om het verzamelen van de nodige gegevens zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen.

Hou de tijd in de gaten: start tijdig met de Diagnostiek 2017!

Geen zorg, met een beetje timing haalt u de uiterste indiendatum van de diagnostiek woon werk 2017 nog wel. U heeft immers tot 31 januari 2018 om de resultaten door te geven. Maar de voorbereiding ervan verder uitstellen is niet echt een goed plan. Tijd dus om na te gaan welke informatie verzameld moet worden, en hoe u dat praktisch gezien kan gaan aanpakken.

Waar vindt u informatie over de Enquête Diagnostiek Woon werk 2017?

Op de website van de FOD Mobiliteit vind je alle nodige informatie, alsook de internet applicatie waar je de antwoorden dient in te vullen.

Op hoofdlijnen:

  • De bevraagde situatie is die van 30 juni 2016.
  • Indienen kan vanaf 1 juli 2017 tot 31 januri 2018.
  • Alle organisaties die meer dan 100 personen tewerk stellen, dienen de enquête in te vullen – en dat zowel voor de private als voor de publieke sector.
  • De informatie dient per vestigingsplaats aangeleverd te worden waar minstens 30 personen tewerk worden gesteld – en dat kunnen zowel interne personeelsleden zijn als externen.
  • Daarnaast dienen de conclusies besproken worden met hetzij de ondernemingsraad, het overlegcomité, een vakbondsafvaardiging of een mededeling aan de werknemers (afhankelijke van de aanwezige organen: indien organen aanwezig zijn, dienen ze geconsulteerd te worden).
  • De vragenlijst.

Hulp nodig bij het invullen van de diagnostiek woon werk 2017?

Misschien kijkt u er tegen aan om zelf al die informatie te doorworstelen, of komt u er eenvoudigweg niet aan toe?

Wel, dan helpen we u graag verder. Klik op ‘contact’ in het menu om een gratis persoonlijk telefonisch adviesgesprek (30′) aan te vragen. Samen overlopen we

  • wat de noodzakelijke stappen zijn,
  • hoe u die het makkelijkste uitvoert,
  • waar u welke informatie vindt bij de overheid en
  • wat voor u een haalbaar tijdspad is om de nodige stappen te doorlopen.

Wil u graag de diagnostiek woon werk 2017 (deels) uitbesteden? Neem dan tijdig contact op voor een offerte, op maat van uw bedrijf of organisatie. Zo wordt de diagnostiek woon werk 2017 een vlotte oefening.