16/11/2016

Duurzame mobiliteit en klimaatactieplan: gedragssturing die werkt

Voert uw gemeente een actief beleid rond duurzaamheid en klimaat? Mee het burgemeestersconvenant ondertekent? En volop een klimaatactieplan aan het uitwerken of uitvoeren? Dan mag duurzame mobiliteit zeker niet ontbreken als thema!

Het is makkelijk gezegd, transitie naar duurzame mobiliteit aanmoedigen – maar hoe die je dat praktisch, op het terrein?

  • duurzame mobiliteit: concrete actie, zonder duurzaam gewauwelVolstaat het om fietspaden aan te leggen om ze ook gebruikt te zien? Mocht u twijfelen: het antwoord is ‘neen’. Hoe krijgt u de doelgroepen zover dat ze uw inspanningen op vlak van fietspadaanleg omzetten in resultaten in de modal shift die u nastreeft?
  • U wil graag deelfietsen aanbieden, maar 1000 euro per deelfiets is u wat aan de hoge kant? Hoe kan het anders en goedkoper?
  • Last van lege bussen, of net van overvolle bussen zonder dat ontdubbeling mogelijk is volgens de Lijn, zodat mensen weer afhaken?
  • Gevaarlijke schoolroutes die u wil aanpakken, maar wel graag nog dit jaar want u wenst maximaal van jaarlijkse provinciale subsidies gebruik te maken?
  • Zin om met autodelen (of andere deelsystemen zoals grasmachines, buggy’s, …) te experimenteren? Maar nood aan een praktisch implementatieplan?
  • Benieuwd naar welke acties u op maat van uw specifieke gemeente, met haar specifieke verkeersvormen, kan uitwerken, om de emissies te reduceren? Een stedelijke gemeente heeft immers andere actiepunten nodig dan een landelijke gemeente…
  • Wil u een pact sluiten met de lokale bedrijven om de woon-werk mobililiteit van lokale KMO- of industrieparken te verduurzamen?
  • Wil u de leefbaarheid en luchtkwaliteit verbeteren op assen met filevorming?
  • Nood aan een visie op elektrisch laden voor auto en fiets, met zowel technologisch-fiscaal advies als een weloverwogen voorstel van inplantingsplaatsen?

Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken waar Uitrit4 u mee helpen kan. Geen wollig duurzaamheidsgewauwel, maar concrete voorstellen gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring in gedragssturing op het kruispunt tussen duurzaamheid en mobiliteit.

Bel 0484/82.32.63 voor een verkennend gesprek. Want klimaatneutraliteit is dichterbij dan u voor mogelijk houdt.