16/11/2016

Mobiliteitstoets of MOBER: opmaak en beoordeling

Als bestuur kan u aan beide kanten van de tafel komen te zitten: mogelijk moet u zelf een mobiliteitstoets opmaken voor een eigen project. Of, wat vaker voorkomt, u moet een ingediende mobiliteitstoets van een vergunningsaanvrager beoordelen. In beide gevallen heeft Uitrit4 een interessant aanbod voor u.

1. U dient als bestuur zelf een mobiliteitstoets of MOBER op te maken

mobiliteitstoetsAls gemeente kan het gebeuren dat u voor een eigen bouwdossier een mobiliteitstoets of MOBER dient op te maken. Het gaat dan om gebouwen waar veel bezoekers verwacht worden: een grootschalig kinderdagverblijf, een cultuurcentrum, een zwembad, een toeristische locatie, …

Uitrit4 is gespecialiseerd in de opmaak van mobiliteitstoetsen voor dergelijke projecten. Daarbij wordt niet enkel het formulier van de mobiliteitstoets ingevuld, maar wordt ook een korte aanvullende nota opgemaakt. Deze nota bevat, zij het in kort bestek, alle elementen die ook in een MOBER standaard vervat zitten.

Reden waarom een dergelijke aanvulling wenselijk is, is omdat het formulier zelf doorgaans meer vragen oproept dan dat het beantwoorden kan. In een bijkomende nota kunnen deze vragen wel beantwoord worden.
Zo kan u bij Ruimte Vlaanderen een degelijk dossier indienen, waarbij vragen rond mobiliteit voor indiening opgelost worden. Wat de spoedige behandeling van uw vergunning ten goede komt.

De opmaak van een sneltoets met toelichtingsnota kan doorgaans op korte termijn uitgevoerd worden.

Het is niet mogelijk om u een prijsindicatie op te geven zonder enige kennis van de aard en omvang van het project. Wil u graag zicht hebben op een eerste ruwe inschatting van de kostprijs, neem dan even contact op, zodat we uw dossier kort doorspreken kunnen om u een prijsindicatie te geven.

2. U dient een mobiliteitstoets of MOBER te beoordelen

Het is niet altijd evident om de gegevens uit een mobiliteitstoets of MOBER op hun correctheid te toetsen. Mobiliteit blijft voor een stuk een inschatting op grond van ervaring. Uitrit4 kan u op twee manieren helpen om de beoordeling van dergelijke documenten te vereenvoudigen:

  • Aan de hand van een standaardchecklist met een 50-tal vragen kan u nagaan of het project verkeerstechnisch voldoet. Deze checklist houdt echter geen rekening met planologie of uitzonderlijke omstandigheden, RUP/GRS of andere beleidsdocumenten.
    U vult de vragenlijst in, en ontvangt binnen de 48h een gestandaardiseerd advies met toelichting per technisch controlepunt. De kostprijs van deze analyse bedraagt 80 euro excl. BTW per dossier.
  • Uitrit4 kan ook samen met u het dossier doornemen, en feedback geven op de opgenomen gegevens – met inachtname van RUP/GRS en overige relevante beleidsdocumenten. In sommige gevallen is een plaatsbezoek nodig om een goede inschatting te krijgen van de situatie.
    U ontvangt een adviesrapport met de belangrijkste bevindingen. Dergelijke dienstverlening wordt aan uurtarief afgerekend en kan doorgaans op korte termijn ingepland worden.

Heeft u interesse in deze dienstverlening? Neem dan nu even contact op via 0484/82.32.63 voor meer informatie, of mail naar info@uitrit4.be.