16/11/2016

Verkeersmodellen: voorspel toekomstig verkeer

Bij grotere  of complexe projecten is het goed om een inschatting te maken van de impact die het project zal hebben op het verkeer. Verkeersmodellen zijn een betrouwbare manier om die impact te visualiseren, en na te gaan in welke mate milderende maatregelen een effect hebben op de verkeersstomen.

Uitrit4 maakt verkeersmodellen op met Vistro, Vissim of Autoturn.

    • Verkeersmodellen vissim en vistroVistro wordt gebruikt voor de evaluatie van nieuwe ontwikkelingen en de optimalisering van corridor of netwerk. Het is met name geschikt om de impact op verkeersstromen op wat grotere schaal te analyseren. Eigen aan vistro is dat diverse scenario’s eenvoudig met elkaar kunnen vergeleken worden, wat het beslissingsproces merkelijk ondersteunen kan.
    • Vissim is simulatiesoftware waarbij het menselijk gedrag van diverse weggebruikers gesimuleerd wordt. Op die manier kan tot op kruispuntniveau nagegaan worden hoe het verkeer zich zal gedragen: wat is het gevolg van een traag voertuig, van een brusk invoegende chauffeur, … Een andere toepassingsmogelijkheid is om na te gaan wat de invloed op een bestaande file is van kleine ingrepen zoals het versmallen of verbreden van een rijstrook, het verlengen van een invoegstrook met enkele meters etc. Vissim kan ook gebruikt worden om een groter aantal kruispunten tegelijk te simuleren, en de onderlingen samenhang ervan te optimaliseren (groene golf, voorrangscorridor, …) of om een verkeersmodel voor een stad of dorp op te bouwen. Zo kan u snel zien wat de impact is van het omkeren van een rijrichting, het reduceren van het aantal doorgaande assen, …
  • draaicirkel simulerenAutoturn is software die draaicirkels en rijcurves berekent. De belangrijkste toepassing ervan is nagaan of alle standaardvoertuigen de ontworpen weg kunnen benutten. Ook niet-standaardvoertuigen kunnen gesimuleerd worden, wat handig is wanneer u rijcurves van on site voertuigen wil testen. Autoturn kan dan ook zowel gebruikt worden voor simulaties van openbare wegen als privé terreinen.

Heeft u nood aan verkeersstudie met verkeersmodellering? Neem vandaag nog contact op voor meer uitleg over welke verkeersmodel het best bij uw noden aansluit.