16/11/2016

Mobiliteitsplan: opmaak, evaluatie & implementatie

Evalueren van het mobiliteitsplan

Jaarlijks dient (in principe) de voortgang van de uitvoering van het bestaande mobiliteitsplan geëvalueerd te worden. Dit is een zinvolle oefening, met name in de fase die aan de begrotingsopmaak en de jaarplanning voor het volgende jaar vooraf gaat.

Sneltoets

Mobiliteitsambtenaar coachen of vervangenOm de vijf jaar is het echter nodig een wat grondigere evaluatie te doen van het plan. Een mobiliteitsplan heeft immers een ‘houdbaarheidsdatum’, die in de meeste gemeenten op vijf tot zes jaar ligt. In heel wat gemeenten is 2017 en 2018 dan ook het jaar waarin het mobiliteitsplan aan een sneltoets dient onderworpen te worden.

Uitrit4 begeleidt gemeenten en steden bij deze sneltoetsing. Het gaat om een korte procedure, waarbij de sneltoets eerst intern wordt voorbereid, en vervolgens samen met de gemeentelijke begeleidingscommissie uitgevoerd. Uitrit4 stelt in beide gevallen het verslag op, en bereidt de nodige documenten voor beide vergaderingen voor.

De uitkomst van de sneltoets kan bestaan uit:

  • spoor 1: een volledig herzien van het mobiliteitsplan. Dit is met name aan de orde indien het plan volledig uitgevoerd is, achterhaald is of wanneer de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan niet meer gevolgd kunnen worden (bv wegens klimaatdoelstellingen, die een scherper beleid vergen).
  • spoor 2: een uitbreiding van het mobiliteitsplan. Nieuwe thema’s worden uitgewerkt en toegevoegd, bestaande thema’s kunnen ook verder ontwikkeld worden, en de actietabel wordt grondig herbekeken.
  • spoor 3: het oude plan blijft behouden, maar de actietabel wordt aangevuld. Waar nodig wordt ook het kaartmateriaal aangevuld met nieuwe gegevens. Het geheel wordt als een op zich staand document vormgegeven.

Voor spoor 1 en 2 zijn er subsidies beschikbaar. Voor spoor 1 variëren deze van € 30.000 tot € 150.000, afhankelijk van het inwonersaantal en de geografische ligging van de gemeenten. Bij spoor 2 krijgt u maximaal de helft van het bedrag dat u bij een spoor 1 kon krijgen. Kijk hier voor de exacte bedragen.

Nadien dient de sneltoets aan de Regionale MobiliteitsCommissie voorgelegd te worden voor extern advies. Voor sporen 1 en 2 is dit verplicht, bij spoor 3 is dit een facultatieve stap.

Opmaak van een mobiliteitsplan sporen 1, 2 of 3

De meeste gemeenten doen beroep op een extern studiebureau om de herziening of bevestiging van het mobiliteitsplan in goede banen te leiden; gezien vele mobiliteitsambtenaren met een hoge werkdruk kampen, kan het ook bij een spoor 3 zinvol zijn om doelgericht hulp in te schakelen, bijvoorbeeld om de nodige kaarten aan te maken.

Bij een spoor 1 of 2 is de ervaring van een extern mobiliteitsbureau een goede aanvulling op uw eigen expertise. Het neemt u ook de praktische beslommeringen van verslaggeving en projectmanagement uit handen.

mobiliteitsplan opmaak, evaluatie & implementatieImplementatie van het mobiliteitsplan

Een mobiliteitsplan is niet gemaakt om in de kast stof te liggen vergaren. Het is een praktisch werkinstrument, dat u helpt om op een relatief korte termijn van vijf jaar zo veel mogelijk van uw beleidsvisie te implementeren.

En dat implementeren loopt niet altijd ideaal. Vaak is de lijst dringende zaken dermate lang, dat deze de uitvoering van het plan systematisch achteruit schuiven. Een goede oplossing is dan om tijdelijk of structureel hulp in te huren die specifiek focust op wat het vergt om sleutelprojecten vooruit te doen gaan, zodat bij het afronden van de legislatuur resultaten kunnen getoond worden. Uitrit4 specialiseert zich in dergelijke implementatie hulp, met name in geval van complexere dossiers.