16/11/2016

Bestek en Aanbesteding

Tijdsgebrek?

Het schrijven van een bestek kan een tijdrovende aangelegenheid zijn. Een taak waar u maar niet aan toekomt. Ook het gunningsverslag schrijven kan een hele kluif zijn, zeker wanneer u met verschillende scores werkt.

Uitrit4 neemt u het werk uit handen, en bereid de nodige documenten voor. Indien gewenst kunnen ook de nodige stukken voor gemeenteraad en college voorbereid worden. Zo kan u zich concentreren op het inhoudelijke werk, en neemt Uitrit4 u het administratieve werk uit handen.

Moeite met het formuleren van het bestek?

Bestek en aanbestedingEen goed bestek opmaken is niet altijd evident. Hoe vertaalt u opdracht noden zo correct mogelijk in een technische omschrijving, zonder te zondigen tegen de wet op de overheidsopdrachten? Hoe een bestek maken voor een probleem waarvan de oplossing niet (volledig) gekend is? Welke gunningsprocedure is de juiste keuze, en waarom?

Vragen waar Uitrit4 u graag bij helpt om alles helder te krijgen, en dat op korte termijn.

Multi criteria gunning?

Nog steeds worden vele overheidsopdrachten uitsluitend op prijs gegund. Waar andere elementen, zoals garanties op tijdige oplevering of de ingezette communicatiekanalen even belangrijk kunnen zijn bij de beoordeling van de ontvangen offertes. Hoe kan u dergelijke zaken in een score beoordelen? Hoe pakt u dat praktisch aan?

Uitrit4 kan voor u een voorstel van bestek opmaken, met een onderbouwd advies tot gunningsprocedurekeuze. Wenst u te werken met meerdere criteria, dan stellen we zowel de scoreverdeling (‘de punten’) als de scorebeoordeling (‘welke punten voor welk voorstel’) op.

Zo heeft u een correcte beoordelingsstaat, die het ook makkelijk maakt om later, zonder discussie en geheel objectief, het gunningsverslag op te maken.

Praktisch

Uitrit4 kan u helpen met het opstellen van uw bestekken, de eenvoudige en de minder eenvoudige. En dat zowel voor verkeersgebonden bestekken als voor bestekken en aanbesteding in het algemeen.

Neem contact op om uw concrete vraag te bespreken en een prijsindicatie te ontvangen.