16/11/2016

Mobiliteitsambtenaar coachen, vervangen of bijstaan

Vervanging van de mobiliteitsambtenaar

De mobiliteitsambtenaar neemt een aantal specifieke taken op zich die het moeilijk maken om hem of haar te vervangen. Voor wie nieuw is in de job zijn die taken vaak een hele uitdaging – denk maar aan het schrijven van tijdelijke politieverordeningen, het opmaken van een signalisatieplan of het schrijven van (aanvullende) reglementen op het wegverkeer. In die gevallen kan u beroep doen op Uitrit4 om deze specifieke taken tijdelijk over te nemen.

Minder papier, meer resultaat!Ondersteuning van de mobiliteitsambtenaar

Mobiliteitsdossiers kunnen vrij eenvoudig zijn, maar andere taken zijn best wel uitdagend. Wie voor de eerste keer met een complex mobiliteitsdossier te maken krijgt waar tal van beslissingen en tijdslijnen op elkaar moeten afgestemd worden, verliest er al eens het overzicht bij. Dan helpt het als de mobiliteitsambtenaar kan terugvallen op een hulplijn voor extra ondersteuning of hands-on hulp op drukke momenten.

Coaching van de mobiliteitsambtenaar

Wie vers van de schoolbanken komt en als mobiliteitsambtenaar aan de slag gaat, merkt al snel dat heel wat essentiële zaken in de opleiding niet aan bod zijn gekomen. Hoe ga je om met klachten? Hoe schrijf je een politieverordening? En welk verkeersbord hoort waar – en op welk type paal? Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken waar een nieuwe mobiliteitsambtenaar wel wat hulp bij kan gebruiken.

paaltjesMeer en meer gaan mobiliteitsambtenaren een belangrijke rol spelen in de beoordeling van stedenbouwkundige en milieuaanvragen, maar ook bij processen inzake grondzaken. Dit vergt extra kennis, die initieel vaak niet aanwezig is.

De omgevingsvergunning is een volgende stap naar een interdisciplinaire samenwerking, waarbij mobiliteit als volwaardige ‘vierde stoel’ binnen grondgebiedszaken gaat wegen op het beleid. Dat dit nieuwe kennis en vaardigheden zal vergen van de mobiliteitsambtenaar, spreekt voor zich.

Ook binnen complexe dossiers, waarbij wegeniswerken van de hogere overheden of rioleringswerken van Aquafin samengevoegd worden met bijvoorbeeld fiets(fonds)dossiers, komt heel wat kijken. Deze dossiers vergen een goed procesmanagement aan de zijde van de gemeente om alle nodige stappen en beslissingen op een correcte manier te doorlopen. Dan wordt er wel eens gekeken naar de mobiliteitsambtenaar om het proces (mee) in goede banen te leiden.
Er is geen vast stappenplan in dergelijke dossiers: elk geval is anders. Dit zijn typisch gevallen waar externe coaching van de betrokken ambtenaren de houvast biedt die zorgt voor een vlekkeloos en administratief correct verloop van de procedures.

Praktisch

Bent u op zoek naar ondersteuning, coaching of vervanging van uw mobiliteitsambtenaar? Neem dan contact op voor een verkennend gesprek. In dat gesprek gaan we na wat net de scope van de vraag is, en welke opties er zijn om aan uw nood tegemoet te komen.

Indien gewenst kan ook een voorbeeldbestek toegestuurd worden voor dergelijke dienstverlening.