Uw project in goede handen

Ervaring die telt

15 jaar ervaring in werken voor overheden en bedrijven. Dat zorgt voor een uitzonderlijk inzicht in wat speelt rond de tafel. Ervaring die oplevert wanneer uw eindresultaat telt.

Go to Sneller dan snel

Sneller dan snel

Vlot tot een gedragen oplossing komen, dat is steeds de boodschap. Want uitstel kost geld – soms veel geld. Daarom helpen we u niet gewoon snel, maar sneller dan snel. Desnoods op 48h.

Go to praktisch en pragmatisch

praktisch en pragmatisch

Verwacht geen dikke boeken. Wel relevante documenten en praktische coaching doorheen het proces. Kleurt uw vraag buiten de lijntjes? Dan schakelen we ons netwerk van ervaren freelancers in.

Go to Prijzen die opvallen

Prijzen die opvallen

Uitrit4 is een doelbewust een familiebedrijf met een lage kostenstructuur – voor onszelf, en voor u als klant. Voor ons staat uw case centraal, niet onze managers betaald krijgen.

Over Uitrit4

Een toekomst om in te geloven
Niemand staat graag in de file

Verkeer is altijd een beetje dromen. Het is een bouwen aan een nieuwe wereld, die anders is dan vandaag.
Een wereld waarin burgers en klanten vorm geven aan hun leven door zich te verplaatsen - naar het werk, naar de winkel, naar vrienden of familie - naar ervaringen die hen zullen maken tot wie ze zijn.

Uitrit4 is een adviesbureau met een missie. Een missie om actief dromen aan te moedigen. Dromen over lokale oplossingen voor de nieuwe noden die samengaan met lokale dienstverlening, vergrijzing, laaggeschooldheid, immigratie, nood aan ontspanning en stads-of plattelandsvlucht.

Maar Uitrit4 is ook een adviesbureau dat samen met u alles op alles zet om die dromen in de praktijk om te zetten - en wel zo snel en pragmatisch mogelijk.

We geloven in het factor 4 ideaal: vier keer meer doen met de resources die we gebruiken. We denken in termen van kringlopen, hefbomen, levenscycli.

Meer van de goede dingen, en minder van de slechte. Omdat het kan. Zeker als we het samen doen.

  • Luisteren naar wat echt speelt. Onderhandelen om van een neen een ja te maken.

  • Grote dromen zonder pragmatisme vangen elk stof. Vooruitgang, niet perfectie.

  • De vraag is niet of je naar de overkant kan waden. De vraag is hoever je in tussentijd afdrijft.

  • Visionair zijn vergt lef. Samen geven we vorm aan lokaal leiderschap.

Dit is Uitrit4

Contacteer ons