17/11/2016

Bedrijfsvervoerplan: van theorie naar praktijk

Bedrijfsvervoerplan : hoe het meestal gaat …

Heeft het mobiliteitsplan van uw gemeente een onderdeel gericht op woon werk verkeer ? Dan is de kans groot dat er een actiepunt ‘bedrijfsvervoerplan voor grote bedrijven’ in opgenomen staat. En de kans is al even groot dat daar nog niet veel van in huis gekomen is. Want hoe kan u als gemeente dergelijke plannen gaan stimuleren?

… en hoe het zou kunnen worden in uw gemeente!

BedrijfsvervoerplanAls lokale overheid kan u heel wat doen om mobiliteitsplanning te stimuleren. Enkele voorbeelden:

  • Een subsidie verlenen voor een bedrijfsvervoerplan
  • Een bindende bepaling in de milieuvergunning opnemen dat een bedrijfsvervoerplan moet worden opgesteld
  • Infosessies en netwerking organiseren rond het thema woon werk vervoer of mobiliteitsbudget
  • Een samenwerkingsakkoord sluiten met de lokale kamer van koophandel
  • Deelfietsen ter beschikking stellen, op eigen initiatief of samen met een aantal bedrijven
  • Een ‘luistersessie’ organiseren, waarbij u luistert naar de verzuchtingen van de bedrijven op vlak van woonwerk
  • Een klankbordgroep samenstellen onder mobiliteitscoördinatoren van lokale bedrijven, zodat zij onderling, samen met uw mobiliteitsambtenaar, kunnen uitwisselen
  • Samen met de bedrijven een overkoepelend bedrijfsvervoerplan opstellen, waarbij de acties ook de bedrijven als partner noemen

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de rol die u als gemeente spelen kan in het opstarten van een actief en door de bedrijven mee gedragen woon werk verkeer beleid.

Hoe kan Uitrit4 u helpen bij het voeren van een actief woon werk vervoer beleid?

Uitrit4 heeft de nodige expertise in huis om écht aan de slag te gaan met woon werk verkeer verduurzamen. Dat kan per industrieterrein of zoning, maar ook voor geïsoleerde bedrijven. En dat zowel voor KMO, industrie als landbouwbedrijven.

Omdat elke gemeente anders is, net als haar economisch weefsel, is het belangrijk om in eerste instantie het speelveld goed te begrijpen: welke bedrijven zijn er, in welke sector zijn ze actief, hoe ziet het verplaatsingspatroon eruit en wat zijn net de knelpunten. Voor grotere bedrijven kan dat prima achterhaald worden via de diagnostiek woon werk. Voor kleinere bedrijven is het zaak om een haalbare methodiek op te stellen: een ronde tafelgesprek, een online enquête of een steekproefbevraging.

Met de resultaten kan verder gewerkt worden naar de doelen die de gemeente zich gesteld heeft, en dit in samenspraak met die bedrijven die bereid zijn zelf actief bij te dragen. Uitrit4 ondersteunt niet alleen dit proces, maar biedt ook technisch-fiscale know-how aan die bedrijven én gemeente over de streep kan trekken om een actief beleid van de gemeente mee te implementeren in hun eigen bedrijf.

Wil u graag aan de slag rond duurzaam woon werk verkeer en bedrijfsvervoerplannen? Neem dan nu even contact op om een gratis sparringsessie vast te leggen. Zo wordt het voor u helder waar u net naartoe wil, en welke stappen in uw geval nodig zijn om uw doel waar te maken.