17/11/2016

Fietsbeleid: van fietspad naar fietsgebruik

Vele gemeenten plannen de aanleg van fietspaden, fietsstraten en fiets-o-strades. Maar een écht fietsbeleid gaat verder.

Fietsbeleid dat verder gaat dan fietspaden aanleggen

Fietsbeleid

Heeft uw gemeente plannen om een merkelijke modal shift in te zetten, waarbij de fiets een belangrijke rol speelt? Dan is het tijd voor fietsbeleid dat verder gaat dan fietspaden aanleggen. Een beleid dat op een structurele manier naar fietsen en haar promotie kijkt.

Uitrit4 ontwikkelde een aantal jaar geleden een assessmenttool waarmee u kan nagaan hoe u scoort op vlak van fietsbeleid in een 360 graden analyse. Op welke vlakken doet uw beleid het al goed, op welke vlakken wil u het komende jaar gaan inzetten, wat dient er op iets langere termijn te gebeuren?

360° Fietsbeleid Assessment

Met de assessment tool krijgt u niet alleen zicht op waar u beleidsmatig naartoe wil, de resultaten worden ook gekoppeld aan een potentieelanalyse. Welke doelgroepen kan u best eerst aanspreken, welke delen van uw gemeente lenen zich het best voor trage assen?

Fietsbeleid assessmentHet derde luik van de assessment kijkt naar verkeersveiligheid. Fietsbeleid zonder veiligheidsbeleid is immers gedoemd om een dode letter te blijven: dé top reden om niet te gaan fietsen, is immers objectieve of subjectieve onveiligheid.

Aan het einde van de assessment ontstaat een helder beeld van waar nog werk is aan fietsbeleid, maar ook waar dat werk het snelst tot resultaten zal voeren. Desgewenst kan een actieplan worden toegevoegd, zodat het geheel makkelijk in een herziening van het mobiliteitsplan kan geïntegreerd worden.

De assessment is slechts een start van het fietsbeleid. Zo is het wenselijk om een klankbordgroep binnen de gemeente op te zetten van fietsers die bereid zijn om constructief mee te denken over fietsbeleid en haar uitvoering. En om aan de slag te gaan met de aanbevelingen die uit het assessment naar voor kwamen. Ook daar helpt Uitrit4 u graag bij verder.

Wil u meer weten over het assessment? Bel naar 0484/82.32.63 of mail naar info@uitrit4.be.