02/09/2014

Privacy verklaring

Uitrit4 hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot de privacy van bezoekers van haar website:

   • Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Regelmatig vindt op basis van deze logbestanden een analyse plaats van de aard en omvang van het bezoek aan de Uitrit4-site: hoeveel bezoekers heeft de site per maand, wanneer vindt het bezoek plaats, welke pagina’s worden het meest bezocht, vanuit welke landen, en met welke browser.
   • De informatie in de logs wordt niet gebruikt om het surfgedrag van individuele bezoekers te analyseren. De informatie in de logs wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verstrekt aan derden.
   • Op de site staan verschillende formulieren waar bezoekers informatie kunnen opgeven als naam, adres, e-mail en/of andere gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om het verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen, met deze in contact te komen of de aangevraagde informatie te bezorgen. De gegevens worden eveneens opgenomen in de mailinglijst van Uitrit4. Uitschrijven uit deze mailinglijst kan via een link in elke via deze lijst verzonden mail of op eenvoudig verzoek per brief, telefoon, contactformulier of mail – dit volgens de gegevens die terug te vinden zijn op de contactpagina van uitrit4.be. De aldus verzamelde gegevens zullen niet worden verkocht of rechtstreeks ter beschikking gesteld worden van derden.
   • De gegevens zijn toegankelijk voor inzage, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. De gegevens kunnen worden ingekeken en verbeterd door een simpel verzoek te richten per brief aan Uitrit4, Vlietstraat 41, 3001 Heverlee. De brief dient vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart van de persoon die inzage in zijn/haar gegevens wenst te bekomen.
   • Op de delen van de Uitrit4 site die alleen toegankelijk zijn voor leden wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en additionele functies beschikbaar te stellen voor de bezoeker. Er wordt geen informatie verzameld over de bezoeker.
   • Medewerkers van Uitrit4 die de site beheren of reageren op verzoeken via de site, zijn op de hoogte van het bovenvermeld beleid en zullen geen persoonlijke informatie over deze gegevens aan derden verstrekken.