13/01/2015

Lokt uw bedrijf een geweigerde vergunning uit?

Lokt uw bedrijf een weigering uit? Doe de test!

Welke van onderstaande 15 uitspraken geven weer hoe binnen uw organisatie
naar het vergunningsproces wordt gekeken?
Tel het aantal stellingen op die waar zijn voor uw organisatie.
Onderaan deze pagina vindt u een link naar de scores.

1. Als we een vergunning indienen, dan gaan we één keer naar de gemeente om een volledig dossier in te dienen en dan wachten we vol hoop af wat het antwoord zal zijn.

2. Een vergunning krijg je als je aan alle voorwaarden voldoet. Dus als je een checklist maakt van alle voorwaarden, en je voldoet aan al die voorwaarden, dan heeft de gemeente niet het recht om te weigeren. Dan moet ze ‘ja’ zeggen. Voorbesprekingen en onderhandelingen, dat doen we nooit. De checklist moet volstaan!

3. We behandelen een aanvraag met verkeersimpact als een gewoon bouwdossier. We doen niets extra, tenzij de gemeente daar om vraagt. Met de mobiliteitsambtenaar spreken we niet, evenmin met de wegbeheerder (Gemeente of Vlaams Gewest, Administratie Wegen en Verkeer). De ambtenaar van stedenbouw is toch diegene die beslist? Waarom zouden we met anderen spreken?

4. De gemeente mag geen mobiliteitstoets of mobiliteitseffectenrapport opleggen tenzij we boven bepaalde grenswaarden gaan. Maken ze toch voorbehoud bij het luik verkeersimpact, dan verwijzen we naar die normen en daar is de kous mee af. We gaan niet iets bestuderen dat niet verplicht wordt.

5. Ons rapport zegt dat er geen probleem is. Of toch niet tijdens onze openingsuren. We hebben zelfs een computermodel om het te bewijzen. Waarom doet de gemeente dan moeilijk over die ochtendfile voor de deur?

6. Wij werken een project uit, en dus kijken we ernaar vanuit onze belangen. De gemeente is een verplichte stap, maar verder dan dat gaan we heus niet. Wat hebben wij als private partij te maken met al die plannen die bij de gemeente leven over wat ze willen bereiken de komende jaren?

7. Wij werken een project uit. Dat is ons project en de gemeente heeft er ja of neen tegen te zeggen. We gaan heus niet zaken zitten aanpassen omdat een ambtenaar ons daarom vraagt, of suggereert dat dat een goed idee zou zijn.

8. Als we een project indienen, overleggen we nooit met de toekomstige buren. Welk nut heeft dat?

9. Onze aanvraag flirt soms met de randen van de bestemmingszones. Maar kom, zo erg is het toch niet dat het gebouw parkings heeft die deels in buffergebied liggen?

10. Verkeer? Dat is iets voor aan het einde van de rit, als alles vastligt. Verkeer veroorzaken we toch – wat voor zin heeft het om het er over te hebben voor de plannen definitief zijn? En al helemaal om het er met een overheid over te hebben voor we de aanvraag rond hebben?

11. Wij gebruiken altijd kengetallen. Soms zitten er cijfers in waarvan we denken ‘dat kan eigenlijk niet in deze omgeving’. Maar het zijn kengetallen, die de overheid aanvaardt als bron. Waarom doet de gemeente dan moeilijk als wij ze gebruiken?

12. Onze aanvraag is geweigerd door de gemeente. Verkeer was de oorzaak. We zijn daarop in beroep gegaan tegen die beslissing bij de Deputatie. Met hetzelfde dossier, vanzelfsprekend. Maar daar hebben ze onze aanvraag opnieuw geweigerd op grond van verkeer. We begrijpen niet waarom.

13. Wij maken geen slapende honden wakker. Daarom is het ondenkbaar dat we een open gesprek zouden aangaan met de gemeente, waarbij we ook transparant zijn over de problemen. Dat is om problemen vragen. Als de gemeente bezwaar heeft, zullen we dan wel reageren.

14. Wij hebben jaren ervaring met dit soort gebouwen met dit soort inplanting. We weten hoe het moet. Wat weet die ambtenaar daar nu van? Op welke wetten baseert hij zich om ons de les te spellen?

15. We hebben de bouwvergunning/socio-economische vergunning al gekregen. De gemeente mag niet nu moeilijk gaan doen bij de milieuvergunning – dan had ze bij de eerste vergunning duidelijk moeten aangeven dat verkeer een probleem zou zijn. Dit is willekeur, persoonlijk, …

Hoeveel van deze uitspraken waren toepasselijk op jouw organisatie? Hou het getal in gedachten, en ontdek hier wat het zegt over de kans dat je weigeringen uitlokt.