30/12/2015

Kaaiculator

  • Kaaiculator
  • Handleiding
  • Rekenveld

​Vrije ruimte in meter: in geval er een uitstekend perron wordt voorzien, meten vanaf de rand van het perron en niet vanaf de gevellijn. Idem bij een schuine docking of een docking sas.

Hoogte weg - hoogte kaai(perron)vloer : bij een positief getal ligt de kaai lager dan de rijweg (= je rijdt naar beneden), bij een negatief getal ligt de kaai(perron)vloer boven de rijweg (= je rijdt naar boven). 
Vb: kaai 1m onder de weg: vul +1 in. Kaaivloer 40 cm boven de weg: vul -0.40 in.

Enter your text here...