16/11/2016

Verkeersonderzoek en tellingen

Beleidsbeslissingen nemen vergt een helder inzicht in wat er nu net aan de hand is. Een belangrijk hulpmiddel om tot die helderheid te komen, is het uitvoeren van verkeersonderzoek.

Uitrit4 voert niet alleen alle courante vormen van verkeersonderzoek uit (en een aantal minder courante, zoals gedragsobservaties en file analyses), we adviseren u ook correct over welk onderzoek u net nodig heeft om uw vraag beantwoord te zien.

We maken er een punt van om u de meest pragmatische oplossing aan te reiken – en niet noodzakelijk de duurste. Zo geeft u niet meer uit dan wat nodig is voor de heldere analyse van het probleem, en kan u meer investeren in de aanpak van het probleem. Want daar wordt iedereen beter van.

1. Soorten verkeersonderzoek

U kan bij Uitrit4 terecht voor onderstaande types verkeersonderzoek. Vindt u niet gelijk wat u zoekt, of zegt de term u niet veel? Neem dan even contact op, dan bespreken we samen uw vraag.

 • verkeersonderzoekSnelheidsmetingen (puntgewijs of via big data)
 • Intensiteitsmetingen (idem)
 • Ongevalanalyses
 • Passagetelling (Slang- en manuele telling. Ook voor voetgangers en fietsers tellingen)
 • Evolutie wegverkeer
 • Cordontelling
 • Parkeertelling
 • Parkeerduuronderzoek
 • Foutparkeeranalyse
 • Verkeersbordeninventarisatie
 • Kruispunttelling
 • Analyse file oorzaken
 • Gedragsobservatie weggebruikers
 • Routekeuze
 • Enquêtes en gedragsbevraging
 • VISTRO modellering
 • VISSIM modellering
 • Tellingen bijregeling verkeerslichten

2. Overig aanbod

Naast deze onderzoeken kan u ook op Uitrit4 beroep doen om uw eigen onderzoeken of deze van derden (bv in het kader van verkeersstudies bij bouwaanvragen, cijfers AWV, W&Z, fietserstellingen, …) grafisch te ontsluiten naar burgers of interne gebruikers toe.