16/11/2016

Informatie- en participatietraject

Participatietraject

Het mobiliteitsdecreet legt een participatietraject op voor projecten en mobiliteitsplanning. Hoe dat participatietraject in te vullen is, is de vrije keuze van de gemeente.

Uitrit4 staat graag in voor uw online en/of offline informatie- en participatietraject.

Daarbij schuwen we moderne technieken om feedback te krijgen van inwoners niet. Zo weet u vooraf wat het draagvlak is van mogelijke beslissingen, en houdt u een vinger aan de pols: waar liggen uw burgers nu écht wakker van?

Zijn er veel tegenstanders van een project? Dan kan u bijsturen waar nodig. Heeft u daarentegen veel duimen omhoog zien passeren? Dan weet u dat u met een gerust hart verder kan.

Online trajecten hebben het bijkomende voordeel dat u ze ook als een echte ‘crowdsourcing’ campagne kan inzetten. U kan bij aanvang van een project vragen aan de bevolking met welke zaken zeker moet rekening gehouden worden, en of burgers zelf ideeën hebben om het project tot een succes te maken.

De digitale participatiemodellen laten toe om een publiek te bereiken dat u met de klassieke informatievergadering moeilijker bereikt: de jongeren, drukbezette professionals of senioren die zich moeilijker verplaatsen kunnen. U kan ook in woord en beeld vertellen over uw project – en zo sneller draagvlak opbouwen door helder te communiceren. En u kan burgers mee laten beslissen over bepaalde uitvoeringsvarianten – denk aan de keuze van straatmeubilair, verlichtingstypes, ontwerpvarianten.

Soms blijft een klassieke informatiesessie aangewezen. Dit is een goede keuze om grotere of technische projecten toe te lichten waarbij inspraak minder relevant is, zoals bij rioleringsontwerp. U kan dan onmiddellijke vragen beantwoorden, en probleempunten in detail met de betrokkenen bespreken in een tweede overleg.

Of u kan een workshop organiseren, waarbij u bijvoorbeeld inspraak biedt (geheel of tot op zekere hoogte) rond welke elementen uit een plan prioritair zijn en hoe het project concreet wordt ingevuld. Dit kan met name waardevol zijn indien uw doelpubliek minder thuis is in moderne media.

Welke keuze de juiste is, hangt af van uw concreet project en de concrete doelen die u voor ogen heeft. Uiteraard is ook een combinatie van online en offline mogelijk, waarbij beide elkaar versterken.

Wil u meer weten over wat mogelijk is op technisch vlak, of wenst u advies over hoe en wanneer vragen naar input van inwoners zinvol en relevant is? Neem even contact op, en we bekijken samen welke oplossing het best past bij uw ambities, de gewenste tijdlijnen en het budget van het project.