16/11/2016

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid is hét sturingsinstrument bij uitstek in een stads- of dorpskern.

Teveel parkeerplaatsen en publieke ruimte verwordt tot een stalplaats van blik, te weinig parkeerplaatsen en de lokale handel bloedt dood. Bij een teveel aan parkeerplaatsen neigen inwoners tot aankoop van een eerste of tweede wagen, bij te weinig parkeerplaatsen neigen inwoners tot buiten het centrum gaan wonen.

verboden stationair te zwemmenHet komt er dus op aan om een goed evenwicht te zoeken, waarbij aanwezige parkeerplaatsen weldoordacht worden ingeplant en waar nodig geëxploiteerd.

Zo helpt het niet om met parkeerkaarten te werken als er onbeperkt parkeerkaarten kunnen worden aangekocht voor een parkeerzone – dat is misschien goed voor de gemeentekas, maar het zorgt voor heel wat frustratie en foutparkeren bij gebrek aan afdoende parkeerplaatsen.

Evenmin helpt het om alle parkeerplaatsen uit het centrum te bannen, en te veronderstellen dat bezoekers en inwoners wel fluks die kilometer zullen wandelen naar een massaparking buiten het centrum, danwel zullen opteren voor de dure ondergrondse parkeergarage. De realiteit toont aan dat dit soort ongetoetste vooronderstellingen grondig naast het werkelijk gedrag kan zitten van de betrokkenen.

Uitrit4 neemt bij het uitwerken van een parkeerbeleid steeds drie perspectieven in: dat van de overheid, van de bewoner en van de bezoeker. Daarbij streven we ernaar milieu, economie en leefbaarheid met elkaar te verzoenen via een drievoudige uitgangspunt:

  • Een doordacht parkeerbeleid maakt een gemeente tot een prettige leefplek met ruimte voor ontmoeting.
  • Een getoetst parkeerbeleid zorgt voor een voorspelbaar parkeer-, shop- en bezoekgedrag.
  • Een duurzaam parkeerbeleid zorgt voor afdoende parkeerruimte waar nodig en wenselijk, zonder aanzuigeffect.

Zo’n drievoudig evenwicht kan worden bereikt met een professionele aanpak van parkeerbeleid.

Uitrit4 zoekt samen met u naar dat juiste duurzame evenwicht tussen vraag en aanbod, en gaat na of de vooronderstellingen op vlak van gedrag van shoppers en bewoners wel kloppen. Zodat u voor invoering van de maatregelen weet welke gedragswijzigingen er het resultaat van zullen zijn.