Vergunning geweigerd? Tips om in beroep beter te scoren.

iStock_000004637317XSmallJe doet je best om een zo goed mogelijk dossier in te dienen, en dan is
er die vervelende gemeente die ‘neen’ zegt. Jij hebt je aan de regels gehouden, dus het probleem moet wel bij de gemeente liggen – toch?

Aan de andere kant kan de gemeente enkel werken met wat je haar aan dossier elementen aanbiedt. Het is jouw taak om een dossier voor te bereiden waar de gemeente ‘ja’ tegen kan zeggen – en waarin ze de nodige argumenten vindt om haar beslissing te legitimeren tegenover burgers.

Willekeur in verkeersbeoordeling is een zeldzaamheid

Een gemeente handelt doorgaans niet willekeurig. Een ‘vergunning geweigerd’ scenario is het gevolg van een grondige beoordeling van hoe je project zal inwerken op de draagkracht van de omgeving. Die beoordeling had een negatief eindsaldo. Daarom is er bij een weigering steeds iets dat die neen uitlokt heeft. En wat die uitlokkende factor ook is – het is jouw taak om die op te sporen.

What they see is what you get

Een vergunning krijgt niet een ‘neen’ omdat de gemeente geen zin heeft in je project. Maar wel omdat je de gemeente geen dossier aanbiedt waar ze ‘ja’ tegen zeggen kan. Lees de vorige zin gerust nog een keer: het is belangrijk dat tot je doordringt hoeveel macht je hebt om die ‘ja’ waar te maken.

De ambtenaar van dienst moet zich behelpen met wat jij aanbiedt, en daar de beoordeling mee maken. Hij kan geen dingen in overweging nemen van jouw kant die niet in het dossier zitten.

Hij moet aan de andere kant wel rekening houden met beslist beleid, ook al houdt jouw dossier daar geen rekening mee. Heb je bijvoorbeeld niet in de gaten dat er een BPA van kracht is, dan is dat jouw probleem – de ambtenaar kan alleen maar weigeren bij schending van de regels van het BPA. Zo werkt dat ook met verkeer: hij kan enkel rekening houden met feiten. Als er elke dag een file staat, dan is dat een vaststaande beoordelingsgrond: ‘het draagvlak van het netwerk is overschreden’ heet dat dan technisch. Als je dossier niets over zegt over wat er door jouw project met die file gebeuren zal, als je de kwestie minimaliseert of afdoet als ‘niet relevant’ – dan heeft de ambtenaar geen enkel argument om ja te zeggen tegen je dossier. Want hij moet zich houden aan de feiten – die elke dag weer op het terrein te zien zijn.
Het is jouw job om er voor te zorgen dat de goedkeuring er kan komen. Niet die van de gemeente.

En om dat te doen, is het goed erop te vertrouwen dat de mobiliteitsambtenaar een redelijk iemand is die er is om je te helpen, zodat je project een succes wordt.

Want wat heb je aan een activiteit opstarten, die vervolgens gemeden wordt omdat je er zo lang voor in de file moet gaan staan? Wat heb je eraan om op een foute locatie te investeren, als er een beter alternatief is? En erger: om koppig vol te houden dat die foute locatie de enig mogelijke is, zelfs als je weigering op weigering krijgt?

Het neen-blok

Van de kant van de ambtenaar is de zaak ook niet evident: schepenen zeggen niet graag neen tegen extra diensten of inkomsten – hij moet dus goede redenen hebben om een negatief advies te geven. Daarom mag je er van op aan dat als een ambtenaar negatief afviseert, dat hij of zij er dan echt van overtuigd is dat jouw project niet het algemeen belang dient. Dat verklaart ook waarom in dossiers waar de mobiliteitsambtenaar neen zegt, er plots heel wat negatieve adviezen blijken te zitten: van politie, AWV, mobiliteit, groenbeleid, technische dienst, brandweer, … De ambtenaar zoekt overleg bij collega’s die ook met verkeer te maken hebben. In dat geval heb je een echt neen-blok voor je staan. Dat vaak stand houdt bij beroepsprocedures.

Doe de Grote Weigering Uitlok Quiz!

De vraag is dus: had je dit kunnen vermijden? Had je er voor kunnen zorgen dat de mobiliteitsambtenaar redenen had om ja te zeggen tegen je aanvraag?

Nu de verantwoordelijkheid ligt waar de wetgever ze ook legt, bij jou, is de volgende vraag: wat doe je dan net fout? Om je snel zicht te laten krijgen op waar je de mist in gaat, heb ik voor jou een quiz uitgewerkt: De Grote Weigering Uitlok Quiz!