Federaal regeerakkoord: wat brengt het op vlak van verkeer en mobiliteit

Nu de regering Michel I het vertrouwen heeft gekregen, is het tijd om na te gaan welke maatregelen er zitten aan te komen op vlak van verkeer en mobiliteit.

De voornaamste conclusies

 • RegeerakkoordAuto rijden wordt duurder, behalve voor milieuvriendelijke voertuigen,
 • Mobiliteitsbudget wordt ingevoerd. Dit zal vervoersalternatieven versterken, samen met de herwerking van de regelgeving telewerken,
 • De trein zal waar nodig meer middelen krijgen, mits die in een lange termijn visie zit voor personenvervoer en goederenvervoer. [Al staat er ook cryptisch ‘dat met de noden van dunbevolkte gebieden zal rekening gehouden worden’. Zijn dat af te schaffen stopplaatsen, of net een degelijk aanbod?]
 • Het GEN vervroegd zal rijden. [Al valt dat sterk te betwijfelen, te oordelen naar de voortgang van de werken op het terrein en de aflevering van vergunningen voor de betrokken treinassen. Of zelfs maar de beschikbaarheid van voldoende treinen om de afgesproken frequenties te halen. Zelf lees ik het daarom als een volgehouden inspanning om voor 2020 een operationeel GEN te hebben.]

Meer in detail zijn er volgende zaken in de regeertekst te vinden:

 • Er wordt sterk ingezet op de vergroening van het wagenpark. Met een sterke verhoging van de accijnzen op diesel (7 eurocent per liter is het richtgetal), de aankoop van groene dienstvoertuigen bij de federale overheid (elektrisch of CNG – LPG werd niet opgenomen) en een minimale dienstverlening op het spoor. Bovendien neemt de federale overheid het op zich om te onderzoeken of het voordeel alle aard voor milieuvriendelijke voertuigen kan worden afgeschaft. Welk type voertuigen hieronder zouden vallen, enkel elektrisch of ook hybride en CNG/LPG, is niet duidelijk.
 • De loongarantie bij ziekte wordt voor arbeiders en bedienden opgetrokken naar twee maand, waar dit eerder een week en een maand was. Dat maakt het nog belangrijker om in te zetten op preventiebeleid. Fietsen naar het werk kan een belangrijke sleutel zijn in dit preventiebeleid. Ook bij het inzetten op de reductie van verkeersongevallen kan het gebruik van alternatief vervoer en defensief rijden / ecodriving een rol gaan spelen.
 • Als steeds bevat het akkoord de intentie om het vervoer per water en spoor te versterken. Hoe dat dan zal gebeuren, en voor welke marktsegmenten, is niet duidelijk op grond van het akkoord.
 • De CAO rond telewerking zal worden aangepakt om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Ook het mobiliteitsbudget wordt expliciet als doelstelling in het akkoord ingeschreven.
 • De tarieven voor mobiliteit worden geëvalueerd. Multimodale verplaatsingen worden aangemoedigd, maar hoe dat dan zal gebeuren is niet duidelijk.
 • ITS zal meer en meer op de voorgrond treden. Al zal de implementatie eerder voer zijn voor de gewestelijke regeringen.
 • De tekst voorziet een langetermijnvisie voor de nmbs, inclusief het samenspel in de beheerscontracten tussen infrabel en nmbs. Indien er meer middelen nodig zijn en dat blijkt uit een langetermijnvisie, dan zal de regering die ter beschikking stellen. Al meldt de nmbs dat er in afwachting van zo’n langetermijnvisie er stevig gesnoeid wordt in de uitgaven. Daarnaast maakt de regering zich sterk dat het GEN versneld zal ingevoerd worden. Wat moeilijk zal zijn, gezien de treinen in 2012 al dienden te rijden… Sterker nog: ook voor andere grote stedelijke gebieden (Antwerpen, Charleroi, Gent, Luik) zou een GEN uitgewerkt worden.