Enquête Woonwerk-verkeer 2014: De diagnostiek is weer in het land

FOD mobiliteit en vervoer organiseert verplichte enquête woonwerk-verkeer 2014 (‘Diagnostiek’)

En wat als u er deze keer wel iets zou leren uit de resultaten?

Diagnostiek Woon Werk 2014

Diagnostiek op één spoor? Met twee sporen rijdt het beter…

Bedrijven met 100 werknemers of meer (VTE’s) worden om de drie jaar verplicht om een grootschalige bevraging te organiseren bij hun personeel. Ik heb het over de diagnostiek woon werk verkeer 2015, momentopname 15 juni 2014. Het is een enquête met vaste vragen over hoe de werknemers hun woon-werkverkeer organiseren. De resultaten moeten eerst besproken worden op de ondernemingsraad (of equivalent), en kunnen pas dan ingediend worden bij de overheid. De deadline voor het indienen van de enquête woonwerk-verkeer 2014 is eind januari 2015.

Hoort u het nu in Keulen donderen, geen zorg. Er is nog tijd om u in regel te stellen. Aan het einde van deze dwarskijker kan u een aantal linken vinden. Eén ervan is de standaardpresentatie die de FOD heeft gemaakt voor haar roadshow over deze nieuwe versie. Samen met de bijhorende link naar de handleiding even doornemen, en u bent weer helemaal mee. En om het u nog makkelijker te maken, doe ik er ook nog wat andere links bij, onder andere naar de online tool die de FOD zelf ter beschikking stelt om een enquête naar uw personeelsleden te mailen.

Niets is perfect

Hoewel de enquête gaat over de momentopname van 30 juni 2014, kan u best een ander moment nemen. Op die dag was er immers een grootschalige treinstaking, en de dag erna begon de vakantie voor vele werknemers. De FOD had er misschien beter voor geopteerd om een representatief moment in september of oktober te kiezen. Wil u wat aan de resultaten hebben, dan heeft u dus alle grond om nu pas uw werknemers te bevragen. Maar wacht er niet langer mee: eens oktober om is, komt u in twee maand van feestdagen, schoolvakanties en ‘de congé moet nog opgenomen worden’ terecht. Nu meten is dus de boodschap.

Het kan ook handig zijn om niet (alleen) uit te gaan van de standaardvragen van de FOD-enquête, maar een aantal extra vragen te stellen waar u werkelijk antwoord op wil krijgen van uw medewerkers. Als u er toch energie in gaat stoppen, kan het maar beter ook iets opleveren, toch?

Doe-het-zelf diagnostiek

Wel, het VBO heeft in aanloop naar deze diagnostiek een bevraging gedaan bij haar leden. En die liepen niet warm voor het verplichte nummertje. Eén van de frustraties ging over de output: die zou niet nuttig zijn, noch voor de overheid, noch voor de werkgevers. Het is aan de overheid om uit te maken of de huidige vorm zinvol is. Maar als bedrijf kan je van een nood een deugd maken, door even stil te staan bij de vragen die je écht hebt. Voeg die toe aan de verplichte vragen via een online enquête.

Die maak je zo in Google Formulieren, of, als je het liever wat beter beveiligd aanpakt, kan je ook een website (laten) aanmaken waarop je een afgeschermde enquête laat draaien. Kost je 5 euro domeinnaam en nog eens 10 euro hosting. En een paar uur om de vragen op te stellen. Een taak waar Uitrit4 je graag bij helpt.

Door je werknemers een unieke code te mailen, kan je gelijk er voor zorgen dat iedereen maar één keer kan invullen, en dat er een herinneringsmail kan gestuurd worden naar wie niet tijdig invulde. Zelf gebruik ik LIME, verkrijgbaar in de gemiddelde installatron (een reeks softwaretoepassingen die met één druk op een knop op een webhosting worden geïnstalleerd). De resultaten krijg je netjes geëxporteerd in excelformaat, zodat je er allerlei bewerkingen op kan doen. En zo de vragen beantwoorden waar je als werkgever écht mee zit. De vragen voor de overheid haal je er netjes uit – die geef je in in de online toepassing. Met je eigen vragen kan je je beleid gaan uitwerken.

Nut voor de overheid

Nut voor de overheid

Hoe nuttig is deze oefening voor de overheid?

De vraag blijft: zal de overheid iets met de info doen? De vorige enquêtes zijn verwerkt en klaar, maar enkel onderzoeksinstellingen krijgen er toegang toe. De nieuwe versie zou alvast ook voor openbaarvervoersinstellingen ter beschikking gesteld worden. Maar in welke mate de ‘as is’-situatie info zal gaan opleveren waar de maatschappijen nog niet over beschikten – ik vraag het met af. Echt interessant zou het worden mocht ook naar de bereidheid bepolst zijn om een nieuw vervoersmiddel te gebruiken. Als werkgever zou je dan de herkomsten kunnen in kaart brengen, en daarnaast de cijfers leggen van wie interesse heeft in vervoer per trein of bus. Zo geeft je écht interessante info aan de maatschappijen, waar ze mee aan de slag kunnen. Met een ‘as is’-bevraging kan je dat niet in kaart brengen.

Nut voor uw bedrijf

De meeste bedrijven spenderen meerdere dagen aan het invullen van de diagnostiek. 3.77 dagen gemiddeld, volgens de VBO-bevraging. Reken maar even uit hoeveel euro dat is, aan zo’n 30 werkuren. En dat terwijl ander werk blijft liggen…

Je zou verwachten dat na zo’n investering een bedrijf toch minstens iets zou doen met de resultaten. Toch niet. Uit dezelfde bevraging blijken slechts 27.5% van de bevraagde bedrijven iets met de resultaten te doen. 17% oordeelt dat het gevoerde beleid volstaat, 10.5% stuurt bij inzake mobiliteitsmaatregelen.
Een cijfer dat verbazingwekkend is, gezien er overleg moet zijn met een werknemersdelegatie. Liggen die er zelf niet wakker van dat we met de files alweer een nieuwe fase zijn ingegaan?

Vragen en Antwoorden

out of the box

Denk eens out of the box. Met degelijke data.

Of ligt het er aan dat de vragen niet echt uitnodigen om naar de toekomst te kijken? Zijn de personeelsvertegenwoordigers zelf op de hoogte van de verhoogde aftrekregeling voor voorzieningen voor fietsers, vrijstellingen voordeel alle aard, en dergelijke meer? Spreken sociale secretariaten hierover met hun klanten? Rekenen ze voor hoe deze maatregelen een gunstige manier zijn om niet alleen de work-life balance te verbeteren, maar ook kosteneffectief een signaal te geven aan huidige en potentiële werknemers dat verkeer meetelt in het loonpakket?

Vragen waar ik geen zicht op heb. Ik kan het alleen maar hopen. Verkeer en file zijn naast slecht management dé reden in Vlaams-Brabant en Antwerpen om van werk te veranderen. Als je als werkgever toch iemand vijf dagen aan een verplicht nummer laat werken, kan je in mijn ogen maar beter vooraf je doelen helder hebben en achteraf iets doen met de resultaten.

  • Door aan de slag te gaan met de suggesties die de overheid u zelf zal doen via een afgeschermde website.
  • Door erover te spreken met je interne of externe mobiliteitscoördinator, je boekhouder, sociaal secretariaat, interne loondienst of een specialist vervoersfiscaliteit. Om samen de rekening te maken, en er naar te handelen.

Want de overheid kan de files niet oplossen. Dat kunnen alleen de werknemers en werkgevers in gezamelijk initiatief.

Hulplijnen