26/07/2014

Mobiliteitscoördinator: intern of een extern, u wint altijd.

1. Wat is de meerwaarde van een (externe) mobiliteitscoördinator?

Personeel dat te laat is, personeel dat ontslag neemt door files, filerijden tijdens de werkuren, afhakende klanten bij te late leveringen – wat ook uw verkeersissues zijn, het kost u geld. Veel geld.

Uw externe mobiliteitscoördinator kent het bedrijf, weet hoeveel het probleem kost en levert  daardoor een oplossing waar u écht mee verder kan. Een oplossing die maar een fractie kost van de verdoken uitgaven, en die u en het personeel nieuwe energie geeft.

2. Is een externe mobiliteitscoördinator ook zinvol voor kleine bedrijven?

van-a-naar-b

Absoluut! Aan de ene kant voelen kleinere bedrijven de impact van verkeerskwesties vaak nog harder dan grote bedrijven. Aan de andere kant is het voor KMO’s makkelijker om oplossingen door te voeren omwille van de flexibiliteit die de organisatie heeft.

Door een coördinator met ervaring in te huren, haalt u voor een beperkte investering de kennis van grote bedrijven in huis.

3. Wat doet een (externe) mobiliteitscoördinator?

U kan bij de mobiliteitscoördinator terecht met al uw verkeers- en mobiliteitsvragen. Enkele voorbeelden?

 • U heeft het moeilijk om bekwaam personeel te vinden en te houden.

Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf moeilijk bereikbaar is met fiets of openbaar vervoer – of per auto, door structurele files. De mobiliteitscoördinator staat u bij met raad en daad om goed zicht te krijgen op wat nu echt het probleem is, en helpt mee dit probleem te op te lossen.

 • U wil uw personeel graag meer mogelijkheden geven om te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Op het fiscaal en wettelijk kader heeft u echter geen zicht.

De mobiliteitscoördinator geeft niet alleen uitleg hierover, maar helpt ook om kosten en baten te berekenen, een lonende beslissing te nemen en deze uit te voeren, al dan niet onder de vorm van een mobiliteitsbudget.

 • De bedrijfsparking is te klein geworden.

De mobiliteitscoördinator helpt u nagaan of de parking vergroten de oplossing is (versus fietsen en openbaar vervoer aantrekkelijker maken) en neemt de praktische zorgen van de reorganisatie uit handen.

 • U wil in gesprek gaan met de wegbeheerder, de gemeente, NMBS, MIVB of De Lijn, maar de technische kant van het gesprek schrikt u af.

De mobiliteitscoördinator bespreekt vooraf met u wat u wil bereiken, en wat daarvoor de meest aangewezen strategie is. Als u dat wenst, treedt hij op als woordvoerder danwel als technisch adviseur bij de betrokken overheidsdienst.

 • mobiliteitscoördinatorU wordt geconfronteerd met gevaarlijke verkeerssituaties op eigen terrein of op openbaar domein.

De mobiliteitscoördinator helpt u om passende maatregelen te nemen, conform de wegcode. Maatregelen die vanaf dag 1 helpen, op maat van de situatie die zich bij u voordoet. En dat op een budgetvriendelijke manier.

 • U wil gericht reclame maken om nieuwe klanten aan te trekken. Maar waar wonen die potentiële klanten nu exact?

De mobiliteitscoördinator onderzoekt voor u met welk vervoersmiddel uw huidige klanten komen, hoe vaak ze komen en hoe lang ze onderweg zijn. Zo kan u uw doelgroep geografisch zeer gericht afbakenen: heeft u bijvoorbeeld een behoorlijke groep busgebruikers, dan kan u gericht promotie maken langsheen de betrokken busroute of op de bus zelf. Trekt u relatief veel fietsers aan, is dan bijvoorbeeld een kennismakingskorting via een ledenorganisatie van fietsers zinvol?

 • Uw bedrijf kijkt uit naar een nieuwe locatie.

De mobiliteitscoördinator gaat voor u na welke locatie het meest geschikt is qua bereikbaarheid voor auto, vracht, fiets en openbaar vervoer. En dat zowel voor personeel, leveranciers als klanten. Zodat de continuïteit van uw bedrijfsvoering gegarandeerd is.

 • Uw bedrijfssite vermeldt hoe uw bedrijf met de auto bereikbaar is. Maar een echte bereikbaarheidsfiche ontbreekt.

De mobiliteitscoördinator vult de fiche aan in een heldere format, en zorgt dat de informatie voor klanten en (toekomstige) personeelsleden in één oogopslag duidelijk is.

 • Uw bedrijf telt meer dan 100 werknemers. U moet dus de diagnostiek woon werk verkeer invullen.

De mobiliteitscoördinator neemt dit van u over, en bereidt desgewenst het overleg met de vakbonden voor door concrete voorstellen te formuleren en waar  nodig te becijferen.

 4. Hoeveel kost een externe mobiliteitscoördinator?

Alles start met een vrijblijvende en gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek gaan we na wat u net nodig heeft, en hoeveel de huidige situatie u kost. Afhankelijk daarvan kan u kiezen tussen een snel advies op uurtarief, een vast projecttarief of een abonnementsformule, waarbij een vast aantal adviesuren per maand voor uw bedrijf gereserveerd zijn.

Wil u meer weten over wat een externe mobiliteitscoördinator voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag dan nu een gratis kennismakingsgesprek aan:

  Uw naam (verplicht)

  Uw emailadres (verplicht)

  Uw bericht