19/11/2016

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget komt eraan! Bent u er klaar voor?

Afgelopen maanden maakte de regering-Michel zich sterk alsnog deze legislatuur een mobiliteitsbudget in te voeren. Het belooft echter een mobiliteitsbudget-light te worden, dat enkel voordelig is voor werknemers die geen auto verkiezen boven een bedrijfswagen (eigen raming: 1% van de bedrijfswagenrijders).

Voor de overige gebruikers van een bedrijfswagen is het vooralsnog koffiedik kijken om te weten of de nieuwe regeling voordeliger zal zijn, danwel een verdoken belastingsheffing wordt.

Waarom nu al rond mobiliteitsbudget werken?

U hoeft echter niet te wachten op de beslissing-Michel. U kan nu al met een zogenaamd cafetariaplan aan de slag, waarbij u per vervoersmiddel voordelen toekent aan uw personeel. U beslist dan zelf welke voordelen wel of niet mogen gecombineerd worden – lees: hoeveel u bereid bent te investeren in mobiliteitsbeleid.

Vanzelfsprekend is het dan goed te weten welke opbrengsten er tegenover uw investeringen staan. Carpoolparkings kunnen met beperkte middelen georganiseerd worden, maar leveren mogelijk ook euro’s op: vrijgekomen parkeerruimte (die u niet elders hoeft in te huren), lagere bedrijfswagenkosten (minder gereden kilometers), fiscaal voordeel voor de werknemer die de carpoolritten registreert.

Gelijkaardige kosten en baten schema’s kunnen berekend voor andere vervoersalternatieven, op maat van uw bedrijf. Zelfs wanneer u wil wachten op een definitieve regeringsbeslissing, kan u nu al het potentieel van elke maatregelen apart onderzoeken. Immers: dezelfde keuzes zullen ook in het mobiliteitsbudget moeten gemaakt worden. Zo komt u voorbereid aan de start wanneer (potentiële) werknemers u volgend jaar vragen stellen over het mobiliteitsbudget.

Hoe mobiliteitsbudget invoeren?

A. Potentieel berekenen in aantallen en kosten/baten

In een eerste fase wordt het potentieel van elke maatregel nagegaan.

  • Hoeveel werknemers komen in theorie in aanmerking voor welke maatregel?
  • Wat is een prognose voor het aantal werknemers dat daadwerkelijk interesse zal hebben voor een bepaalde maatregel?
  • En hoeveel zal dat dan kosten en opbrengen per maatregel?

Vervolgens wordt nagegaan wat de huidige totale kost is van uw huidig mobiliteitsbeleid. Zelfs indien u meent nu geen beleid te voeren, betaalt u immers wel allerlei zaken: werkgeversbijdrage trein en bus, fietsstalling, parkeerplaatsen, …

In de derde dient beslist te worden of mobiliteit tot de strategische wervings- en retentie doelstellingen behoort. Danwel of een actief mobiliteitsbeleid nieuwe opportuniteiten kan openen voor het bedrijf. En natuurlijk welk prijskaartje daar tegenover mag staan.

Afgesloten wordt met het oplijsten van combineerbare maatregelen, gelet op kosten en baten én eventuele aanvaardbare meerkosten vanuit secundaire doelstellingen.

B. Concrete invoering

De concrete invoering kan samen met uw sociaal secretariaat gebeuren, gezien er addenda bij de werkovereenkomst moeten opgemaakt worden. Uitrit4 kan in deze fase u bijstaan door infovergaderingen voor het personeel te organiseren, concrete registratiesystemen voor carpool of fietsgebruik in te voeren of als hulplijn bij specifieke vragen van werknemers.

Wil u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen rond dit thema? Schrijf dan in op de Uitrit4 Nieuwsbrief, en ontvang een update in uw mailbox.

Schrijf in voor de Uitrit4 Nieuwsbrief

*Verplicht Veld