26/07/2014

Verkeersstudies: MOBER en mobiliteitstoets

MOBER en Sneltoets: Verkeer als nieuwe weigeringsgrond in vergunningsprocedures

MOBERIn filegevoelige gebieden is verkeer steeds vaker een aandachtspunt in de vergunningsprocedure. Zowel bij de aanvraag van  bouw-, milieu- als socio-economische vergunningen heeft de overheid de mogelijkheid om verkeer als weigeringsgrond in te roepen. En dat in de drie gewesten.

Geen wonder dus dat de vraag om een verkeersstudie aan uw dossier toe te voegen, steeds vaker klinkt. In Vlaanderen gaat het dan om een mobiliteitstoets of MOBER (mobiliteitseffectenrapport), in Brussel om een rapport of étude des incidences. Een snel geschreven verantwoording van een milieuadviesbureau of architect voldoet dan niet meer.

In zo’n geval heeft u  nood aan iemand die u snel en to the point kan adviseren inzake hoe en wat u in de mobiliteitsstudie dient op te nemen. Iemand die uw belangen kan verdedigen in de technische taal van de mobiliteitsambtenaar. Die weet waar de gevoeligheden aan de andere kant van de tafel liggen, en hoe daar mee om te gaan. Zodat je je vergunning snel en trefzeker rond krijgt.

Uitrit4 is gespecialiseerd in dergelijke verkeersstudies voor bedrijfsgebouwen. We maken niet alleen de studie zelf op, op vraag staan we u ook bij in het aanbrengen van de nodige aanpassingen in parking, ingroening of architectuur indien de resultaten van de verkeersstudie dit nodig maken. Daarnaast staan we u graag bij tijdens het gesprek met de overheden om uw dossier te verdedigen voor het luik verkeer.

Gemoedsrust met de VerkeersTester

Plan je een project? Hou dan preventief rekening met verkeer. Zeker wanneer je tijdens piekmomenten meer dan 39 voertuigen per uur verwacht.

Met de VerkeersTester kan je, nog voor je project naar de tekentafel gaat, snel nagaan of verkeer een aandachtspunt vormt. Zo weet je wat voor de architect en het milieubureau aandachtspunten vanuit verkeer zijn, en kan iedereen tegelijk de nodige maatregelen integreren. Dat werkt niet alleen prettiger en vlotter – het werkt vooral ook goedkoper.

Interesse in zo’n pre-scan van je project? Dan is de VerkeersTester wat je nodig hebt. Binnen de 48h ontvang je een rapport dat je project checkt op 50 klassieke probleempunten, samen met praktisch advies om deze punten weg te werken in ontwerp- en studiefase.

In uitzonderlijke gevallen blijkt uit de test dat project en locatie een erg slechte match zijn.  Ook al gaat het om uitzonderlijke gevallen, toch weet je dit best zo snel mogelijk. Zodat je geen tijd en middelen verliest aan een project dat nooit vergund kan raken. Gelukkig zijn dat werkelijk uitzonderingen: in vrijwel alle gevallen vallen de aandachtspunten best wel mee, en kan door tijdig overleg met de wegbeheerder en de gemeente een werkbare oplossing gevonden worden.

Close-up of handAdvies dat vergunningen oplevert

Is verkeer onverhoopt toch een probleem? Geen nood. Uitrit4 helpt je door de MOBER en het onderhandelingsproces met wegbeheerder en overheid.

We leveren geen dikke boeken. Wel de nodige no nonsense documenten die alle gegevens bevatten die nodig zijn om met overheden in overleg te gaan. Zodat je krijgt wat je écht nodig hebt: die ‘ja’ op je vergunningsaanvraag.

Aarzel niet, en vraag nu de VerkeersTester of specifiek vergunningsadvies aan. Per telefoon (0484/82.32.63) of via het contactformulier:

    Uw naam (verplicht)

    Uw emailadres (verplicht)

    Uw bericht