12/11/2016

Help! Mijn parking is te klein!

Uw parking is te klein?Uw parking is te klein?

Niet genoeg parkeerplaatsen? Voortdurend klanten kwijt door een te kleine parking, of betaalt u arbeidstijd voor rondjes rijden op de parking?

Een goed uitgeruste parkeerplaats is essentieel om je bedrijfsdoelen te halen. Is die parking te klein, dan kan er mogelijks met een andere inrichting van de beschikbare ruimte een hoger aantal plaatsen gecreëerd worden.

Aan de andere kant is het niet meer van deze tijd om enkel naar de auto te kijken bij het inrichten van een parking. Steeds meer medewerkers en bezoekers kiezen niet voor de auto, maar wel voor fiets, bus, of carpooling.

In stedelijke zones, waar openbaar vervoer en fietsvoorzieningen alternatief vervoer aantrekkelijk maken, loopt autogebruik terug tot 60 of zelfs 40% van de werknemers. Maar ook buiten deze kernzones is er een tendens naar meer alternatief vervoer voor woonwerk verkeer.

Het is daarom goed om in de marge van parkingoptimalisatie vragen te stellen bij het huidige parkeerbeleid. Een tekort aan parkeerplaatsen is een mooi moment om stil te staan bij deze vragen:

  • Valt er fiscale winst te halen uit alternatief vervoer, voor bedrijf of werknemer?
  • Welk effect zou een mobiliteitsbudget hebben op de parkeernood?
  • Is de automatische toekenning van een bedrijfswagen de juiste keuze?
  • Is een dienstwagen die ter beschikking staat van wie alternatief woon werk vervoer gebruikt een optie?
  • Kunnen we een nieuwe klantengroep aanboren door op de noden van niet-auto klanten te focussen?

Heeft uw bedrijf problemen met een te kleine parking? Neem dan nu even tijd om ons te bellen. Samen bekijken we:

  • Of u meer parkeerplaatsen kan creëren op eenzelfde ruimte
  • Of u betere rotatie kan creëren op de parking, zodat vrije plekken ook echt benut worden
  • Of een tweede parkeerzone een optie is, danwel of carpoolen ook de nodige ruimte biedt
  • Of er cijfermatig potentieel is voor meer fietsende personeelsleden, en wat het vergt om hen te overtuigen
  • Of trein- en busgebruik aantrekkelijker kan gemaakt worden

U betaalt enkel voor resultaat. Kunnen er geen oplossingen gevonden worden, dan betaalt u niets.

Waar nodig maakt Uitrit4 een kosten-baten analyse op, zodat u exact weet hoeveel een oplossing u kosten zal, en hoeveel ze u opleveren zal. Zodat u een weldoordachte keuze kan maken voor deze of gene oplossing.