26/07/2014

Eerstelijns verkeersadvies

Niet elke verkeerssituatie is perfect.  Maar de wereld is maakbaar.

Uitrit4 geeft ook oriënterend verkeersadvies. Vaak gaat het om korte opdrachten, waarbij we u helpen om het probleem helder te definiëren, en te kijken naar wat mogelijke oplossingen zijn. Hieronder kan u alvast voorbeelden lezen van dergelijk oriënterend verkeersadvies.

1. Advies en Lobbying bij Overheden

Dit zijn concrete voorbeelden van situaties waarin bedrijven een beroep deden op Uitrit4:

 • Advies verkeeruw bedrijf wordt door aanhoudende file steeds slechter bereikbaar
 • de bushalte is te ver weg, waardoor personeel te laat aan de shift begint
 • de weg is te smal voor kruisend vrachtverkeer
 • de milieuvergunning legt een bereikbaarheidsfiche en specifieke fietsstallingen op
 • een wenselijke fiets- en voetgangersverbinding ontbreekt
 • degelijke verlichting in de straat ontbreekt
 • de vakbonden willen preventieacties rond verkeersveiligheid
 • u wil meer weten over subsidies rond kaaien voor watergebonden transport
 • u wil samen met andere bedrijven uit de omgeving carpooling wil organiseren
 • het bedrijventerrein heeft een nieuwe ontsluitingsweg nodig heeft om aan klachten van buurtbewoners tegemoet te komen
 • er is een globaal parkeerprobleem, dat je als bedrijf alleen niet opgelost krijgt.
 • de overheid wil de weg heraanleggen, maar ze heeft daarvoor een stuk van jouw terrein nodig. Wat een probleem is, want u wil erop gaan bouwen.

Het zijn maar een paar voorbeelden van gevallen waar je beroep kan doen op het eerstelijns verkeersadvies van Uitrit4.

 • Bij welke overheid kan u terecht, en maakt u vraag echt kans van slagen?
 • Welke procedures zijn er, en wie moet het initiatief nemen?
 • Hoe pakt u het concreet aan, en waar vindt u de specialisten voor uw specifieke vraag?

U krijgt niet alleen helder advies waar u onmiddellijk mee verder kan. Als u dat wenst, kan u op Uitrit4 beroep doen om bij de overheid mee uw belangen te behartigen. Een discussie over verkeer wordt al wel eens technisch. Dan is het goed om de discussie met gelijke wapens aan te gaan.

2. Verkeersadvies bij klantenstrategie

mobplan herent fietsSteeds meer mensen gebruiken niet langer de wagen om dagelijkse aankopen te doen. Eenvoudigweg omdat het te lang duurt om de auto op te halen (parkeerprobleem), de file in te duiken en tot bij de winkel te rijden. Om nadien  de omgekeerde weg te volgen.

Een groeiende groep dertigers en twintigers pakt het anders aan. Ze schaffen zich een aanhangkar of bakfiets aan, of zijn eenvoudigweg met snelbinders gewapend. En gaan zo winkelen. Ze stemmen hun aankoopgedrag af op de nabijheid en bereikbaarheid van winkels. Bent u een retailer, dan doet je er goed aan met deze tendens rekening te houden.

In sterk stedelijke gebieden is deze tendens nog versterkt door winkelen te voet. Het gaat dan doorgaans om kleinere hoeveelheden of voorwerpen die in een tas, doos of rugzak passen. Deze groep doet wel regelmatig boodschappen met de wagen, maar vult tussendoor aan met winkelen te voet. Een aantal onder hen woont verderaf maar maakt gebruik van openbaar vervoer.

Afhankelijk van welke studie je inkijkt, gaat het bij deze groepen om minstens 20 en mogelijk zelfs 60% van de klanten. Welke specifieke noden hebben deze groepen, en hoe kan je hen verleiden als retailer?

3. Fiscaliteit, Vlootvergroening en Parking optimalisatie

VlootvergroeningUitrit4 helpt u om gebruik te maken van een fiscaal voordelige vlootinvulling. Het kan daarbij gaan om:

 • Alle mogelijke vervoersmiddelen gaan, én hun onderlinge combinaties.
 • Zowel om dienstverplaatsingen als om woon-werk oplossingen.

Ook voor advies rond parking optimalisatie voor zowel auto, fiets als motor kan je op degelijk advies rekenen, waarbij kosten en baten in evenwicht blijven.