12/11/2016

Draaicirkel check en kaai vormgeving

Draaicirkels en kaaivormgeving is specialistenwerk. Een slecht vormgegeven aanrijpad kan er voor zorgen dat de levering de hele leeftijd van een gebouw een probleem blijft.

Hoe goed uw architect ook is, een extra check van een parking en loszone is doorgaans een goed idee. Architecten zijn immers geen verkeersdeskundigen. Dit zijn zaken die tijdens een second opinion check worden nagegaan:

 • Is de draaicirkel voor vrachtwagens correct gedimensioneerd?
 • Kan een vrachtwagen correct docken? Is de kaai correct vormgegeven? Is nagegaan of er een over- of omkapping van de loskaai nodig is?
 • Is een zo groot mogelijk aantal parkeerplaatsen op de beschikbare ruimte ingetekend?
 • Zijn de maten van de parkeerplaatsen afdoende? Is de ruimte tussen twee rijen parkeerplaatsen afdoende?
 • Zijn de normen voor mindervalide parkeerplaatsen gerespecteerd?
 • Is er een degelijke stalling voorzien voor fietsers en bromfietsers, conform de wettelijke richtlijnen en vademeca die in het betrokken gewest van kracht zijn?
 • Is er gevaar voor dode hoek ongevallen? Zo ja, hoe kan dit vermeden worden met inrichting van de parking of met spiegels? Kan de draaicirkel anders?
 • Is er gevaar op fietsongevallen op de site en bij het verlaten van de site?
 • Volstaan de zichtlijnen op aankomend verkeer bij het verlaten van de site? Bij het inrijden van de site (met name zicht op fietsers en voetgangers)?
 • Volstaat de breedte en locatie van de toegang voor vlot in- en uitrijden van een vrachtwagen?
 • In geval er een slagboom geplaatst wordt, is deze oordeelkundig geplaatst met het oog op in- en uitrijdend verkeer?
 • Kan druk verkeer op de parking een terugslag veroorzaken op het verkeer op de straat? Hoe waarschijnlijk is dit? Hoe kan dit vermeden worden?

Een dergelijke second opinion is doorgaans een (zeer) korte oefening die u veel latere kopzorgen kan besparen. Om nog te zwijgen over bezwaren van de vergunningverlener die u zo preventief vermijdt.

Heeft u een parking- en kaaiontwerp gepland? Neem dan nu even contact op voor een second opinion die u zekerheid geeft.