13/10/2014

Diagnostiek woon-werk 2017: heb je hulp nodig?

Nog niet begonnen aan de diagnostiek woon-werkverkeer 2017?

Hou de tijd in de gaten: start tijdig met de Diagnostiek woon-werk 2017!

Geen zorg, met een beetje timing haal je de uiterste indiendatum van de diagnostiek woon-werk 2017 nog wel. Je hebt immers tot eind januari 2018 om je resultaten door te geven. Maar de voorbereiding ervan verder uitstellen is niet echt een goed plan. Tijd dus om alvast na te gaan welke informatie verzameld moet worden, en hoe je dat praktisch gezien kan gaan aanpakken.

Waar vind je informatie over de Diagnostiek woon werk 2017Diagnostiek Woon-werk 2017?

Op de website van de FOD Mobiliteit vind je alle nodige informatie, alsook de internet applicatie waar je de antwoorden dient in te vullen.  Op hoofdlijnen:

  • De bevraagde situatie is die van 30 juni 2016.
  • Indienen kan vanaf 1 juli 2017 tot 31 januri 2018.
  • Alle organisaties die meer dan 100 personen tewerk stellen, dienen de enquête in te vullen – en dat zowel voor de private als voor de publieke sector.
  • De informatie dient per vestigingsplaats aangeleverd te worden waar minstens 30 personen tewerk worden gesteld – en dat kunnen zowel interne personeelsleden zijn als externen.
  • Daarnaast dienen de conclusies besproken worden met hetzij de ondernemingsraad, het overlegcomité, een vakbondsafvaardiging of een mededeling aan de werknemers (afhankelijke van de aanwezige organen: indien organen aanwezig zijn, dienen ze geconsulteerd te worden).
  • De vragenlijst.

Hulp nodig bij het invullen van de diagnostiek woon-werk 2017?

Misschien kijk je er tegen aan om zelf al die informatie te doorworstelen, of kom je er eenvoudigweg niet aan toe?

Wel, dan help ik je graag verder. Gebruik onderstaand formulier om een gratis persoonlijk of telefonisch adviesgesprek (30′) aan te vragen. Samen overlopen we

  • wat de noodzakelijke stappen zijn,
  • hoe je die het makkelijkste uitvoert,
  • waar je welke informatie vindt bij de overheid en
  • wat voor jou een haalbaar tijdspad is om de nodige stappen te doorlopen.

Wil je graag de diagnostiek (deels) uitbesteden? Neem dan tijdig contact op voor een offerte, op maat van jouw bedrijf of organisatie.

Zo wordt jouw diagnostiek woon-werk 2017 een vlotte oefening.

En wil je nadien aan de slag met de resultaten? Dan kan je ook bij Uitrit4 terecht voor praktische ondersteuning bij de uitvoering ervan.