23/10/2016

Uitrit4 voor bedrijven

Uitrit4 is gespecialiseerd in verkeersvragen van (retail)bedrijven.

Tot voor enkele jaren werden alleen grootschalige projecten onderworpen aan een verkeerstudie. Die tijd ligt in vele gemeenten achter ons: ook kleine(re) projecten worden onderworpen aan een mobiliteitstoets of MOBER (mobiliteitseffectenrapport).

Uitrit4 heeft op korte tijd een stevige reputatie opgebouwd onder de in België actieve retailers. De slaagcijfers in vergunningsdossiers liggen hoog tot zeer hoog. Zelfs bij beroepen en in dossiers waar er slechts 48 of 72 uur beschikbaar is om een dossier samen te stellen.

Onze aanpak is niet die van een groot verkeersbureau. Bij ons krijgt u niet een boek vol moeilijke tabellen en grafieken om bij uw vergunningsaanvraag te stoppen. Waarna u er het beste van hoopt, zonder enige vat te hebben op wat er nadien met uw aanvraag gebeurt.
Maar al te vaak draait dat soort van scenario uit op veel geld uitgeven en geen return zien. Om vervolgens in beroep het geheel nog eens over te doen.

Zo doen wij het dus niet.

Kiest u voor Uitrit4, dan beginnen we bij het begin. Uw project wordt gescreend op mogelijke probleempunten, en u hoort in mensentaal wat er aan de hand is, en wat het vergt om dit op te lossen. Waarna u beslist wat u wil aanpakken met de architect, en wat u als pasmunt voor onderhandeling gebruikt.

Uitrit4 doet alle verkeersonderzoeken en simulaties die ook grote bureaus doen. Maar met één groot verschil: niet wij zeggen u wat zinvol onderzoek is en wat niet. Dat laten we liefst aan de vergunningsverlener zelf over.
Preventief in gesprek gaan met de overheden staat centraal in de aanpak van Uitrit4. Wat zich vertaalt in degelijk onderzoek dat écht het verschil maakt in de beoordeling van uw dossier. En dat met een haalbaar prijskaartje.

Dikke studies moet u (doorgaans) niet verwachten, maar wel heldere documenten die to the point zeggen wat er te zeggen valt. Helder voor u, en helder voor de beoordeler van uw aanvraag.

Omdat we geen tijd hoeven te steken in zo veel mogelijk pagina’s vullen, komt er tijd vrij om u bij te staan in gesprek met de vergunningsverlener. Een gesprek dat we samen met u inplannen vooraleer u indient, zodat u het antwoord op uw aanvraag al kent voor de indiening van uw bouwaanvraag. Zodat u, waar nodig, in het ontwerp nog aanpassingen kan doen die het verschil maken tussen een ‘neen’ en een ‘ja’.

Naast de mobiliteitstoets en MOBER helpt Uitrit4 ook bij diagnostiek woon-werk, mobiliteitscoördinatie, parkeerproblemen, draaicirkelanalyse voor vrachtwagens, onveiligheid op woonwerk routes of op eigen terrein, gesprek met vervoersaanbieders, mobiliteitsbudget opstarten, …

Wat uw vraag ook is: als het met verkeer te maken heeft, bent u bij Uitrit4 aan het juiste adres. Bel ons. We maken er snel werk van.

Expansieverantwoordelijken zeggen me wel eens: “We willen geen slapende honden wakker maken”. En dan moet ik hen teleurstellen. Want als het over verkeer gaat, slapen de honden al lang niet meer.